Ordinační doba

  • Po - 8:00 - 14:00
  • Út - 13:00 - 16:30 (lichý týden)
  • Čt - 8:00 - 15:30
  • Pá - 8:00 - 12:00
  • Polední přestávka 30 minut

Provozní doba

  • Po - 8:00 - 14:30
  • Út - 13:00 - 16:30
  • Čt - 8:00 - 16:00
  • pá - 8:00 - 12:30

 Konzultace po dohodě možné i mimo ordinační dobu

Tel.: 386 461 133

- telefonické konzultace pouze po 13.hod.
- možnost nechat vzkaz na záznamníku

Mobil: 732 810 514

- podle provozních možností

O nás

Co je ambulance léčby bolesti?

Ambulance léčby bolesti v Lékařském domě v Českých Budějovicích je specializované pracoviště, které se zabývá diagnostikou a léčbou nejrůznějších bolestivých stavů, většinou chronického charakteru. Poskytuje také preventivní, léčebnou a ošetřovalskou péči i pacientům s některými akutními bolestivými syndromy (s důrazem na prevenci chronické bolesti) a dále pacientům s bolestí při onkologickém onemocnění.

Chronická bolest je obecně chápána jako samostatný syndrom či jako nemoc, jež vyžaduje speciální léčebný postup, založený na mezioborové týmové spolupráci. V léčbě se nejedná pouze o odstranění, eventuálně zmírnění bolesti jako takové, ale i o obnovení funkčních schopností a navrácení pacienta k jeho aktivitám.

Ambulance konsiliární formou spolupracuje s ostatními ambulantními specialisty a se systémem domácí péče v případech handicapovaných a obtížně mobilních pacientů. Pacienti jsou zde ošetřeni i bez doporučení a většina léčebné péče je hrazena ze zdravotního pojištění.